4 maanden ‘Bouw je eigen Top-Team’

Heb je leidinggevende verantwoordelijkheid en te maken met (dreigend) uitval van medewerkers?
Wil je een basis leggen voor een integrale aanpak om bij te dragen aan herstel van de individuele medewerker en het team?

 • Is er sprake van impactvolle verandering binnen je team?
 • Is er sprake van langdurig psychisch verzuim in je organisatie?
 • Ervaar je negatieve emoties bij de medewerker(s)?
 • Merk je dat er weerstand is bij je medewerkers?
 • Zie je de energie en daardoor productiviteit van je team verminderen?
 • Ben je bang voor uitval van je medewerker(s)? En vind je het lastig om dit te bespreken?
 • Ervaar je dat aandacht voor je medewerkers je veel tijd kost? En wil je hier meer invloed op hebben?
 • Streef je naar een energieke samenwerking met je team?

De invloed die (persoonlijke) omstandigheden, verlies en vitaliteit kunnen hebben op het functioneren van medewerkers is van invloed op het uiteindelijke rendement van het bedrijf. Met de juiste tools kun je als leidinggevende hier meer regie op krijgen. Na dit intensieve programma heb je de elementen in handen en om tot sneller tot een duurzaam resultaat te komen!

Voor wie?

Dit 4 maanden programma is gericht op leidinggevenden, managers en directieleden die direct of indirect te maken hebben met verlies of verandering, wat een merkbaar effect heeft op het functioneren van henzelf, een medewerker of team.

Aandacht voor ieder individu
Optimale inzetbaarheid en samenwerking
In contact met jezelf én je medewerkers
Duurzame groei, win-win voor medewerkers en organisatie

Tijdens het 4 maanden programma worden je tools aangereikt waarmee je als leidinggevende leert te handelen in situaties die te maken hebben met veranderende omstandigheden. Gedurende deze periode gaan we intensief aan de slag met cases uit de praktijk waarin je vaardigheden worden geleerd, zodat je meer resultaat gaat behalen in samenwerking, productiviteit en bedrijfsresultaat!

Wat levert deelname op?

 • Je leert strategieën om emotioneel herstel van de medewerkers te versnellen en medewerker(s) te motiveren
 • Je leert ‘signalen’ te herkennen bij je medewerkers
 • Je hebt nog meer oog voor preventie waardoor je kans ziet het aantal verzuimdagen te reduceren met als gevolg minder verzuimkosten
 • Je beschikt over de juiste tools om in te springen op veranderende situaties en de individuele medewerker met als gevolg minder verzuimkosten
 • Er ontstaat beter contact met je medewerkers waardoor zij met meer energie aan het werk kunnen blijven
 • Je werkt aan verbetering van de samenwerking binnen de organisatie of het team

Het 4 maanden programma is inclusief:

 • Een dag met educatie (Transitiecirkel en Duale Procesmodel), de betekenis van verlies en verandering binnen de organisatie en verkenning en uitwisseling van ervaringen
 • Na een maand een tweede dag waarin wij vooral ook werken met dynamiek in de organisatie/ binnen het team. Hoe kun je daar in je leiderschap effectief mee omgaan?
 • 4 telefonische Q&A sessies waarin individuele vragen aan bod komen
 • 4 persoonlijke coachsessies
 • Een intakegesprek voorafgaand aan het programma waarin je leerdoelen helder worden geformuleerd
 • Huiswerkopdrachten en evaluatiemomenten. Dit zorgt ervoor dat wij gericht en op maat aan jouw leerdoelen kunnen werken gebaseerd op jouw persoonlijke praktijksituaties
 • Een helder persoonlijk aandachtsplan
 • De dagprogramma’s worden gehouden op een inspirerende locatie met een geheel verzorgde heerlijke en gezonde lunch
 • In het programma wordt gewerkt volgens principes van Systemisch Werken, Transactionele Analyse (TA), en NLP, het programma is gestoeld op ervaringsgericht werken
 • Door gevarieerde werkvormen krijg je inzicht in eigen functioneren vanuit je persoonlijke kwaliteiten

Data voor het volgende 4 maanden programma binnenkort op de website.