ifocus coaching helpt leidinggevenden om naast focus op ondernemersresultaat de juiste aandacht te geven aan medewerkers, zodat zij langer gezond, betrokken, productief en met plezier aan het werk te blijven, nu en in de toekomst.

Enkele voorbeelden uit de praktijk

Hans is 56 jaar en hij merkt dat zijn werk fysiek steeds zwaarder wordt.

Jos is installateur krijgt te maken met een langdurig ziekbed van zijn partner en draagt naast zijn werk zorg voor partner en kinderen.

Er is onrust in een team, nadat een reorganisatie is aangekondigd.

Judith zit in een echtscheiding en krijgt te maken met functieverandering op het werk.

Lia vindt geen uitdaging meer in haar werk en is niet meer gemotiveerd.

Vitale en gezonde medewerkers. Samen aan zet!

Door de juiste aanpak met aandacht voor vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling zal de betrokkenheid van de medewerker vergroten. Zo wordt ook uitval van de medewerker voorkomen en kan een enorme kostenbesparing worden gerealiseerd.

 • Herken je dat emoties of fysieke belasting bij medewerkers invloed kunnen hebben op hun functioneren?
 • En welk effect dit heeft op het team?
 • Vind je het lastig om aandacht te geven aan een medewerker die emotioneel uit balans is?
 • Ben je van mening dat persoonlijke aandacht aan een medewerker veel tijd en geld kost?
 • Hoe zet je medewerkers weer in hun eigen kracht?
 • Wil je langdurig verzuim in je team of organisatie voorkomen?

Winst door permanente dialoog

ifocus coaching biedt kennis en praktische toepassingen, zodat je nog beter in staat bent om:

 • Inzetbaarheid van de medewerker bespreekbaar te maken
 • Meer zelfsturing aan de medewerkers te geven
 • Lager ziekteverzuim en vermindering van verzuimkosten te realiseren
 • Betere prestaties door motivatie en begrip van medewerkers
 • Samenwerking binnen het team of organisatie te optimaliseren